Firmy skupiny Carbounion

Hlavní stránka > O nás > O skupině Carbounion > Firmy skupiny Carbounion

Kromě základní společnosti CARBOUNION BOHEMIA,spol. s r. o. patří do skupiny dalších šest firem.

CARBOUNION SLOVAKIA, spol. s r.o.

Společnost vznikla v říjnu 2007 a působí na trhu s uhlím a elektřinou. Spolupracuje s nejvýznamnějšími energetickými společnostmi, jako jsou například Slovenské elektrárne, a. s., Stredoslovenská energetika, a. s. či Západoslovenská energetika, a. s. Zároveň také realizuje menší dodávky elektřiny i do České republiky a Maďarska.

CARBOUNION KOMODITY, s.r.o.

Do skupiny se přidala v listopadu 2011. Na trhu se firma etablovala jako jeden z největších výkupců elektřiny z alternativních, obnovitelných zdrojů (zejména solárních a bioplynových). V současnosti zajišťuje dodávky elektřiny a plynu i koncovým zákazníkům v segmentech domácností, maloodběru i velkoodběru.

Emeran 1860, s.r.o.

Emeran je jedním z nejvýznamnějších obchodníků s hnědouhelnými palivy na českém trhu, která dodává vybraným energetickým a průmyslovým podnikům. Mezi odběratele patří například ŠKO-ENERGO, s. r. o. Mladá Boleslav, Veolia Energie Kolín, a. s., Teplárna Tábor, a. s., Teplárna Písek, a. s., ŽĎAS, a. s. Žďár nad Sázavou, Výroba a prodej tepla Příbram a. s., United Energy Coal Trading, a. s. Součástí skupiny se firma stala v březnu roku 2010. V roce 2011 úspěšně prošla recertifikačním auditem systému kvality podle ISO 9001:2008. Obchodováním s cca 900 tisíci tunami paliv v roce 2016 dosáhla obratu přibližně 1 150 milionů korun.

Humatex, a.s.

Společnost se zabývá těžbou a fyzikální i chemickou úpravou oxyhumolitu. Jde o produkty hnědého uhlí s výjimečnými vlastnostmi a širokým uplatněním v zemědělství i průmyslu (sodné a draselné soli huminových a fulvonových kyselin pod názvy Dralig a Ořechové mořidlo). Převážná část produkce je určena pro export. Ke skupině se připojila v roce 2008, kdy Carbounion Bohemia, spol. s r. o. převzala 100 % akcií. V roce 2016 měla společnost tržby na úrovni 125 milinů korun.

CARBOSPED, spol. s r.o.

Firma zabezpečuje vnitrostátní a mezinárodní přepravu zboží, spediční a logistické služby pro energetiku, teplárenství, velkoobchod a maloobchod tříděného uhlí, dalších hromadných komodit a substrátů či různé typy individuální dopravy. Vznikla v říjnu 2009 a rychle se stala výrazným hráčem na středoevropském transportním trhu. V roce 2016 přepravila cca 4 milionů tun zboží a dosáhla tržeb přibližně 1 600 milionů korun.

Union Grid s.r.o.

Vznikla na podzim roku 2014 jako společný projekt se společností E.ON Česká republika. Zaměřuje se na projekty výstavby a oprav zařízení sloužících pro přepravu velmi vysokého napětí, tedy trafostanic a linek. Jejím cílem je stát se jedním z předních hráčů na poli elektromontážních firem v České republice. V roce 2016 společnost realizovala zakázky v hodnotě 200 milionů korun. Více informací nalaleznete na www.carbounion.cz/union-grid.

Stačí kontakt na vás a ozveme se zpět

K telefonátu si prosím připravte poslední vyúčtování.