Smlouva mezi Lesy ČR a firmou CB-EKO Petra Pauknera je transparentní a pro státní podnik výhodná

V posledních dnech a týdnech se v některých médiích objevily články plné spekulací a řadí nepřesností v souvislosti se smlouvou uzavřenou mezi společností CB-EKO a stáním podnikem Lesy České republiky. Jsme překvapení, jak některá seriózní média uvěřila klamavým argumentům a záměrně zamlčela řadu faktů, které dokazují, že smlouva mezi státním podnikem Lesy ČR a společností CB-EKO je zcela v pořádku a pro státní podnik výhodná.

Zmíněnou rámcovou kupní smlouvu na dodávky dřevní hmoty podepsaly oba subjekty 2. července 2021, to je v době před prudkým nárůstem cen energií, který začal od žáří 2021. Podepsána je na deset let, tedy do roku 2030, s možnou opcí na dalších deset let ze strany CB-EKO.

Kontrakt nebude znamenat pro CB-EKO v žádném smyslu slova monopol na biomasu. Lesní plocha obhospodařovaná Lesy ČR tvoří asi polovinu lesní plochy v České republice. O monopol nepůjde ani v případě biomasy produkované Lesy ČR, což dokládá i skutečnost, že státní podnik nadále jedná o dodávkách významného množství biomasy dalším odběratelům. Jinými slovy CB-EKO nemá nic jako výhradní právo na dřevní hmotu z pozemků Lesů ČR.

Z mediálních výstupů, které se smlouvě téměř rok po jejím podpisu v posledních týdnech věnovaly, mohli čtenáři nabýt dojmu, že Lesy ČR uzavřením smlouvy s CB-EKO nepostupovaly s péči řádného hospodáře. Není tomu tak. Předchozí praxe prodeje biomasy coby komodity, o níž neustále stoupá zájem, nebyla pro Lesy ČR dlouhodobě výhodná. Jak dokládají veřejně dohledatelné smlouvy mezi tímto státním podnikem a menšími lokálními odběrateli, kouskoval se prodej dřevní hmoty do malých, logisticky nevýhodných zakázek. Výjimkou nebyl ani dar této ceněné suroviny za symbolickou korunu.

Oproti předchozím letům tak výnosy státního podniku z prodeje biomasy naopak stoupnou. A to bez ohledu na aktuální stav trhu, který se na deset let dopředu nedá s přesností předvídat. Lesy ČR si tak zajistily odbyt biomasy a stabilní příjem na další dekádu.

Byznysové riziko na sebe odběrem velkého objemu biomasy naopak bere CB-EKO, která se mimo jiné zavázala, že nevyveze biomasu na zahraniční trhy, ačkoliv je tam o ni velký zájem. Zároveň také deklaruje, že je připravená dodávat ji všem českým, tedy i těm nejmenším, odběratelům, především teplárnám. CB-EKO vedl k zájmu o biomasu zájem jejích odběratelů. Ten však není do budoucna nikde garantován a může se v souvislosti se reáliemi evropské ekonomiky a politiky změnit.

Rádi bychom také zdůraznili, že smlouva uzavřená mezi Lesy ČR a CB-EKO rozhodně nevybočuje z praxe českého práva. Jak již bylo připomínáno, v případě prodeje surovin není státní podnik vázán povinností vypisovat soutěž. Nabídka podaná CB-EKO byla navíc pro Lesy ČR bezprecedentně výhodná.

Závěrem bychom chtěli poupravit spekulace o tom, že uzavřená cena je pro naší společnost mimořádně výhodná a naopak nevýhodná pro Lesy ČR. Dohodnutá cena ve smlouvě je výhodná pro Lesy ČR a od příštího roku bude upravena dle cenového vzorce a to nejenom podle inflace, ale i podle situace na trhu s biomasou. Jednoduše řečeno: pokud bude poptávka po biomase růst, promítne se to pozitivně do příjmů Lesů ČR. Zároveň Lesy ČR v mnoha kontraktech uzavřeli s odběrateli daleko nižší cenu než v našem případě.

Mrzí nás, že celé záležitosti ještě napomohlo nešťastné sestříhání rozhovoru pro investigativní pořad Josefa Klímy. Původní rozhovor v dobré víře poskytl Petr Paukner serveru SeznamZprávy. Podle domluvy s redakcí mělo jít o běžný rozhovor pro byznysovou rubriku. Následným vystříháním z dlouhého rozhovoru pana Pauknera s panem redaktorem nevyhnutelně došlo na zkreslení okolností podpisu smlouvy.

Doplníme ještě, že rádi poskytneme médiím další podklady a vyjádření, abychom spolupráci mezi CB-EKO a Lesy ČR vysvětlili v jejím celém spektru.