Jak a kdy lze podat výpověď dodavateli energií?

Jak a kdy lze podat výpověď dodavateli energií?

Dana - 1.2.2017 08:29

Dobrý den,

ráda bych se zeptala na jakou minimální dobu může být uzavřena smlouva o dodávce energií. Jak je to ohledně výpovědí dodavateli, když je smlouva uzavřena na dobu určitou (2 roky)? Dozvěděla jsem se inforamci, že když se se mění ceny, tak je možné na základě nesouhlasu s novou cenou tuto smlouvu vypovědět. Je toto možné i u smlouvy na dobu určitou?

Děkuji za odpověď.

Tým Carbounion: 2.2.2017 10:07

Dobrý den Dano,

podle zákona není stanovena žádná minimální nebo maximální doba, na kterou musí být smlouva o dodávce energií uzavřena. Můžete se setkat s 2 druhy smluv. První je smlouva na dobu neurčitou. Ta platí tak dlouho, dokud jedna ze stran neodstoupí. U této smlouvy můžete odstoupit kdykoliv, mají však určenou výpovědní lhůtu. Výpovědní lhůta znamená to, že smlouva platí ještě nějaký čas poté, co podáte výpověď. Avšak tato lhůta nesmí přesáhnout 3 měsíce. Dodavatel může stanovit lhůtu i kratší.

Druhá smlouva je na dobu určitou. V tomto případě je běžné, že dodavatelé nabízejí smlouvy na pevně stanovené období. Často je to v rozmezí 2 až 3 let. Od této smlouvy ve většině případů nemůžete jednostranně odstoupit. Na druhé straně získáte určité výhody (např. slevy). Za určitých případů se můžete vyvázat i z této smlouvy. Jedním z nich může být i to, že dodavatel změní cenu nebo všeobecné smluvní podmínky. Dále můžete samozřejmě odstoupit i v případě, že dodavatel neplní své smluvní povinnosti (např. nedodává energie). V některých případech lze odstoupit od smlouvy, pokud se vzdáte výhod, které jste u dodavatele obdržela, případně je možné zaplatit i zvláštní poplatek (zde záleží na konkrétním dodavateli).

Tým Carbounion

Dana: 6.2.2017 15:19

Dobrý den, děkuji za zprávu. D.


Přidat příspěvek


Přidat příspěvek

Přihlášení

Jsme na Facebooku

Kategorie rádce

Poslední příspěvky v rádci

… zobrazit další

Spočítejte si úsporu energií

Zjistěte, kolik můžete ušetřit přechodem ke Carbounion na elektřině a plynu.