Pro média

S novinářskými dotazy se prosím obraťte písemně na sekretariát generálního ředitele pana Ing. Petra Pauknera, Ph.D. či telefonicky na 246003811.

Tiskové zprávy ke stažení

Naše společnost se pravidelně umisťuje v prestižní anketě Czech TOP 100.

Stačí kontakt na vás a ozveme se zpět

K telefonátu si prosím připravte poslední vyúčtování.