Carbounion rádce

Cena plynu za m3

1.3.2017

Používáte doma zemní plyn na vaření či topení? Pak samozřejmě dobře víte, kolik za něj každý měsíc zaplatíte. Co vše ale cenu plynu ovlivňuje a jaké další faktory zde vstupují do hry? Které vlastnosti plynu by vás mohly jako spotřebitele zajímat? V dnešním článku se blíže podíváme na výpočty ceny plynu a vše, co s tím souvisí.

Cena plynu závisí především na dodavateli

Cenu plynu za metr krychlový (tedy kubický metr čili kubík) si každý dodavatel určuje sám, v současnosti se nicméně pohybuje okolo 10 korun. Ceny se samozřejmě mohou v průběhu roku měnit, proto je důležité srovnávat vždy aktuální výši poplatků. Pro srovnání úspor za plyn při odebírání od Carbounion a jinými dodavateli použijte například naši kalkulačku.

Důležitou roli nicméně hraje nejen cena za kubík, ale také celková kvalita plynu. Zemní plyn navíc mění své chování v závislosti na aktuálním tlaku a teplotě. Energie, kterou předá vaší domácnosti, se odvíjí především od jeho chemického složení. Hustota zemního plynu je přímo úměrná atmosférickému tlaku – tedy čím bude vyšší tlak, tím bude také hustější plyn. Teplota má na zemní plyn opačný vliv. S nižšími teplotami hustota plynu roste. Pokud tedy bydlíte pod kopcem a ve stínu, dostanete plyn „hutnější“ ve srovnání s vašimi sousedy v jiných lokalitách. Také s obsahem metanu a dalších uhlovodíků stoupá energie a tedy i faktická cena plynu.

Jak se měří a počítá cena plynu?

Měření objemu plynu a počítání jeho ceny vlastně není zcela to samé. V ČR se běžně setkáme s tím, že spotřebu měří plynoměr v metrech krychlových a odběratel platí za megawatthodinu (MWh). Proč tomu tak je? Spotřeba objemu se v zemích EU běžně přepočítává na jednotky energie. Takový systém je objektivnější, férovější a umožňuje zákazníkovi lepší orientaci při srovnávání cen energie od různých odběratelů (ty jsou běžně udávány právě v Kč/MWh).

Jak přepočítat metry krychlové na kWh?

Pokud byste si chtěli sami přepočítat metry krychlové odebíraného plynu například na kilowatthodiny (kWh), tedy fakticky využitou energii, je třeba provést jednoduchý výpočet:

  • Odběr plynu v m3 vynásobte nejprve takzvaným přepočítacím koeficientem. Ten je pevně stanoven technickou normou podle nadmořské výšky oblasti, ve které se nachází vaše odběrné místo.
  • Poté získané číslo vynásobte spalným teplem (kWh/m3). Tuto hodnotu určuje provozovatel distribuční sítě na vstupních bodech do této sítě. Spalné teplo se může v průběhu měsíce měnit, ale pro účely fakturace se používá jeho průměrná hodnota. Denní hodnoty spalného tepla by měli distributoři každý den zveřejňovat na svém webu.
  • Pokud byste chtěli nyní převést získané jednotky energie v kWh na MWh, stačí získané číslo jednoduše vydělit 1000. A je to.

Připadá vám to složité? Stačí si výpočet (bez převodu na megawatthodiny) představit jako jednoduchý vzoreček:

E = V * pk * H

Přičemž E znamená celkovou energii v kilowatthodinách, pk přepočítací koeficient a H spalné teplo.

Doufáme, že vám náš článek pomohl se alespoň trochu zorientovat v komplikovaném a proměnlivém světě zemního plynu. Přemýšlíte, zda za něj neplatíte zbytečně moc a jestli by nešlo náklady nějak snížit? Zkuste naši kalkulačku a hned uvidíte, kolik byste mohli na odběru plynu ušetřit.

Podobné příspěvky

Náklady na vytápění a ohřev vody jsou jedny z nejvyšších výdajů každé…

V létě horko k padnutí, v zimě přetopeno a problémy s neustálým větrán…

Jen si vzpomeňte na své prarodiče, kteří ke svícení používali olejové…

Spočítejte si úsporu energií

Zjistěte, kolik můžete ušetřit přechodem ke Carbounion na elektřině a plynu.