Carbounion rádce

Co se děje, když vznikne nedostatek, nebo přebytek elektřiny v síti

25.1.2017

Při provozu elektrizační soustavy mohou nastávat situace, kdy je energie buď málo, nebo naopak příliš. V takových chvílích musí dojít k opatřením, která nerovnováhu odstraní. Jinak hrozí výpadky a selhání. Kdo a jak se stará o regulaci elektřiny? To vám objasní tento článek.

Řízení a stabilizaci sítě má na starost společnost Česká energetická přenosová soustava (ČEPS). Jejím úkolem je zajišťovat konstantní frekvenci a napětí. V praxi to znamená, že v každém okamžiku musí být reálná hodnota výroby elektřiny ze všech zdrojů na našem území rovna spotřebě všech spotřebičů. Zároveň je třeba počítat i se ztrátami při přenosu.

Skladování je možné, ale…

Možná vás nyní napadlo, že když je něčeho nadbytek, jako optimální řešení se nabízí uložení a využití v budoucnu. Tak jednoduché to ale není. Elektřinu nelze v praxi moc dobře skladovat. Jediný reálně využitelný způsob představuje akumulace v přečerpávacích vodních elektrárnách nebo velkých bateriích. U nás ale takové bateriové úložiště nemáme. Pilotní projekt s obrovským místem pro ukládání rezerv, aby šlo vyrovnávat soustavu, existuje v Německu. Je tedy možné, že v budoucnu bude tato metoda dostupná i u nás a v dalších zemích.

Jak se napravuje nedostatek

Když je tedy v sestavě málo elektřiny a nelze zaručit dostatečné množství pro aktuální spotřebu, lze to kompenzovat následovně:

  • Obvykle dá dispečer ČEPSu pokyn předem domluvenému smluvnímu partnerovi (tzv. záloze), aby zvýšil dodávaný výkon do sítě.
  • Nebo se sníží spotřeba, a to omezením výroby ve velkých závodech, typicky v hutním průmyslu. K tomuto kroku se přistupuje zřídka.

Řešení nepotřebné energie

V opačném případě, kdy výroba elektřiny převyšuje spotřebu, se opět volí mezi dvěma postupy.

  • U některého ze zdrojů se dočasně sníží výroba.
  • Nebo se navýší spotřeba, např. pomocí přečerpávací vodní elektrárny.

Chcete se z oblasti energetiky dozvědět ještě více? Nebo máte další otázku? Zeptejte se nás v naší poradně!

Podobné příspěvky

Náklady na vytápění a ohřev vody jsou jedny z nejvyšších výdajů každé…

V létě horko k padnutí, v zimě přetopeno a problémy s neustálým větrán…

Jen si vzpomeňte na své prarodiče, kteří ke svícení používali olejové…

Spočítejte si úsporu energií

Zjistěte, kolik můžete ušetřit přechodem ke Carbounion na elektřině a plynu.