Carbounion rádce

Co se děje, když vznikne nedostatek, nebo přebytek elektřiny v síti

25.1.2017

Při provozu elektrizační soustavy mohou nastávat situace, kdy je energie buď málo, nebo naopak příliš. V takových chvílích musí dojít k opatřením, která nerovnováhu odstraní. Jinak hrozí výpadky a selhání. Kdo a jak se stará o regulaci elektřiny? To vám objasní tento článek.

Řízení a stabilizaci sítě má na starost společnost Česká energetická přenosová soustava (ČEPS). Jejím úkolem je zajišťovat konstantní frekvenci a napětí. V praxi to znamená, že v každém okamžiku musí být reálná hodnota výroby elektřiny ze všech zdrojů na našem území rovna spotřebě všech spotřebičů. Zároveň je třeba počítat i se ztrátami při přenosu.

Skladování je možné, ale…

Možná vás nyní napadlo, že když je něčeho nadbytek, jako optimální řešení se nabízí uložení a využití v budoucnu. Tak jednoduché to ale není. Elektřinu nelze v praxi moc dobře skladovat. Jediný reálně využitelný způsob představuje akumulace v přečerpávacích vodních elektrárnách nebo velkých bateriích. U nás ale takové bateriové úložiště nemáme. Pilotní projekt s obrovským místem pro ukládání rezerv, aby šlo vyrovnávat soustavu, existuje v Německu. Je tedy možné, že v budoucnu bude tato metoda dostupná i u nás a v dalších zemích.

Jak se napravuje nedostatek

Když je tedy v sestavě málo elektřiny a nelze zaručit dostatečné množství pro aktuální spotřebu, lze to kompenzovat následovně:

  • Obvykle dá dispečer ČEPSu pokyn předem domluvenému smluvnímu partnerovi (tzv. záloze), aby zvýšil dodávaný výkon do sítě.
  • Nebo se sníží spotřeba, a to omezením výroby ve velkých závodech, typicky v hutním průmyslu. K tomuto kroku se přistupuje zřídka.

Řešení nepotřebné energie

V opačném případě, kdy výroba elektřiny převyšuje spotřebu, se opět volí mezi dvěma postupy.

  • U některého ze zdrojů se dočasně sníží výroba.
  • Nebo se navýší spotřeba, např. pomocí přečerpávací vodní elektrárny.

Chcete se z oblasti energetiky dozvědět ještě více? Nebo máte další otázku? Zeptejte se nás v naší poradně!

Podobné příspěvky

V létě horko k padnutí, v zimě přetopeno a problémy s neustálým větrán…

Jen si vzpomeňte na své prarodiče, kteří ke svícení používali olejové…

Pod solární energií si možná představíte hlavně fotovoltaické elektrár…

Spočítejte si úsporu energií

Zjistěte, kolik můžete ušetřit přechodem ke Carbounion na elektřině a plynu.