Carbounion rádce

Jak funguje vodní elektrárna?

22.5.2017

Velké vodní elektrárny jsou jedněmi z nejpůsobivějších lidských staveb moderního věku. Přemýšleli jste někdy o tom, jak taková vodní elektrárna funguje, jaké jsou její druhy a kolik jich je vůbec v Česku? V dnešním článku se vše dozvíte.

Zjistěte s Carbounion, jak funguje vodní elektrárna!

Obnovitelný a čistý zdroj energie

Asi nebude žádným překvapením pro nikoho, že vodní elektrárny patří k obnovitelným zdrojům energie. Využívají totiž tzv. hydrologický cyklus planety, tedy přirozený koloběh vod. Vodní elektrárny navíc neprodukují žádné emise, takže jsou jedním z nejekologičtějších energetických zdrojů.

Existují v různých velikostech, od nejmenších průtočných elektráren (o výkonech kolem několika desítek kW) až po gigantické přehradní elektrárny s výkonem měřeným v tisících MW. Vodní elektrárny navíc mají schopnost rychlého najetí na plný výkon. Díky této schopnosti mohou sloužit jako zdroje pro start ze tmy, čili například nastartovat celou energetickou soustavu po blackoutu.

Jak ale vodní elektrárna vlastně funguje?

Celý princip je vlastně dosti jednoduchý. Voda přitékající přívodním kanálem roztáčí turbínu, která je umístěna s generátorem elektrické energie na společné hřídeli. Zařízení tvoří dohromady takzvaný turbogenerátor. Mechanická energie proudící vody se v něm mění působením elektromagnetické indukce (v otáčející se smyčce elektrického vodiče v magnetickém poli se indukuje střídavé elektrické napětí) na energii elektrickou. Ta je posléze transformována a odvedena sítí ke spotřebitelům.

Ve vodních elektrárnách se běžně využívá energie vody v podobě potenciální i kinetické energie. Potenciální energie znamená, že je využívána polohová, tlaková energie. Ta vzniká v důsledku působení gravitace a závisí na spádu, čili výškovém rozdílu hladin. Kinetická energie je pohybová a jednoduše závisí na rychlosti proudění vody.

Jak se vodní elektrárny dělí?

Dělit elektrárny můžeme podle různých kritérií.

 • Podle instalovaného výkonu:
  • malé (MVE) – do 10 MW,
  • střední – do 100 MW,
  • velké – nad 100 MW.
  Podle využívaného spádu:
  • nízkotlaké – spád do 20 m,
  • středotlaké – spád od 20 do 100 m,
  • vysokotlaké – spád nad 100 m.
 • Podle využití vodního toku:
  • Průtočné vodní elektrárny (elektrárna využívá přirozený průtok řeky, který nelze ovlivňovat).
  • Akumulační vodní elektrárny (akumulace vody a spád je zajištěn přehrazením řeky přehradní hrází. Bývají umístěny ihned pod přehradou).
  • Přečerpávací vodní elektrárny (slouží jako akumulátor elektrické energie z jiných zdrojů a pokrývají špičkové zatížení).
  • Slapové (přílivové) vodní elektrárny (využívají slapové energie způsobující příliv a odliv).

Vodní elektrárny v Česku

Česká republika sice není úplně ideální zemí pro využití vodní energie, i tak u nás ale v současnosti existuje 9 velkých vodních elektráren (instalovaný výkon nad 10 MW) s celkovým instalovaným výkonem 753 MW a 1 614 malých vodních elektráren. Kromě klasických vodních elektráren jsou v ČR provozovány 3 přečerpávací vodní elektrárny s celkovým instalovaným výkonem 1 175 MW.

Doufáme, že vám náš článek pomohl zorientovat se alespoň na základní úrovni v zajímavém světě vodních elektráren. Pokud máte jakýkoliv dotaz v oblasti energetiky a dodávek energie, neostýchejte se na nás obrátit prostřednictvím naší poradny.

Podobné příspěvky

Náklady na vytápění a ohřev vody jsou jedny z nejvyšších výdajů každé…

V létě horko k padnutí, v zimě přetopeno a problémy s neustálým větrán…

Jen si vzpomeňte na své prarodiče, kteří ke svícení používali olejové…

Spočítejte si úsporu energií

Zjistěte, kolik můžete ušetřit přechodem ke Carbounion na elektřině a plynu.