Carbounion rádce

Jasně a přehledně: co patří mezi obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie?

16.1.2017

Hlavní zdroje energie se rozdělují na obnovitelné a neobnovitelné. Jak už jejich pojmenování napovídá, liší se možností vyčerpatelnosti a dále vlivem na životní prostředí. Jaké konkrétní energetické zdroje známe a využíváme? To se dozvíte v tomto článku.

Základní charakteristika aneb Co je co

Obnovitelné neboli alternativní zdroje jsou takové, které dovolují opakovatelné využití a u kterých vyčerpání teoreticky není možné. U neobnovitelných je zásoba omezená a za několik desítek či stovek let dojde k jejich vyčerpání, aniž by bylo možné je jakkoliv znovu získávat.

Obnovitelné zdroje

 • Sluneční energie – k předávání dochází skrze sluneční záření, které je možné pomocí termických a fotovoltaických kolektorů shromažďovat a přeměňovat na teplo či elektřinu.
 • Energie vody – využití nachází ve vodních elektrárnách, které vyrábějí elektřinu díky proudění vody a tlaku. Největšími zařízeními tohoto typu v České republice jsou elektrárny na Orlíku, Slapech a Lipně.
 • Energie větru – o její vznik se zasazuje sluneční energie, která při ohřívání Země způsobuje tlakové rozdíly v atmosféře. Prouděním vzduchu dochází k vyrovnávání. Zásadním parametrem pro využívání větrné energie a její přeměňování na elektřinu je proto dostatečně silný a pravidelný vítr s rychlostí alespoň 5–6 m/s.
 • Energie biomasy – prapůvod této energie vychází ze slunečného záření a fotosyntézy, kdy biomasa označuje zpravidla rostlinnou hmotu, z níž lze získat energii pomocí chemických procesů, především při spalování. Využívá se pro výrobu elektřiny nebo pro pohon automobilů.
 • Geotermální energie – představuje tepelnou energii ze zemského jádra. Slouží k vytápění, případně ji speciální elektrárny přeměňují na elektřinu.
 • Energie prostředí – popisuje energii, která vychází z prostoru, konkrétně vzduchu, vody a půdy. Její využití zajišťuje tepelné čerpadlo.

Neobnovitelné zdroje

 • Uhlí – sedimentární hornina, která se postupně utvářela z odumřelých stromů a dalších rostlin prvohor a druhohor. Spalováním se získává teplo a energie, zároveň při něm vznikají škodlivé látky oxid uhličitý a siřičitý.
 • Ropa – tekutá hořlavá hornina, která vznikla rozkladem drobných živočichů a rostlin. Složení je směs uhlovodíků. Jako surovina představuje základ petrochemického průmyslu.
 • Zemní plyn – těžba obvykle probíhá v místě, kde je získávána ropa. Hlavní složkou je metan.
 • Rašelina – směs skládající se z částečně rozložených rostlin, která nachází využití především jako palivo.
 • Jaderná energie – uvolňuje se při štěpení atomových jader. Ačkoliv jsou jí připisovány výhody v podobě minimálních emisí, velký problém představuje otázka ukládání jaderného odpadu.

Nyní už víte, jaké energetické zdroje jsou obnovitelné a jaké neobnovitelné. Pro případné další užitečné informace zavítejte do naší specializované poradny.

Podobné příspěvky

V létě horko k padnutí, v zimě přetopeno a problémy s neustálým větrán…

Jen si vzpomeňte na své prarodiče, kteří ke svícení používali olejové…

Pod solární energií si možná představíte hlavně fotovoltaické elektrár…

Spočítejte si úsporu energií

Zjistěte, kolik můžete ušetřit přechodem ke Carbounion na elektřině a plynu.