Carbounion rádce

Jasně a přehledně: co patří mezi obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie?

16.1.2017

Hlavní zdroje energie se rozdělují na obnovitelné a neobnovitelné. Jak už jejich pojmenování napovídá, liší se možností vyčerpatelnosti a dále vlivem na životní prostředí. Jaké konkrétní energetické zdroje známe a využíváme? To se dozvíte v tomto článku.

Základní charakteristika aneb Co je co

Obnovitelné neboli alternativní zdroje jsou takové, které dovolují opakovatelné využití a u kterých vyčerpání teoreticky není možné. U neobnovitelných je zásoba omezená a za několik desítek či stovek let dojde k jejich vyčerpání, aniž by bylo možné je jakkoliv znovu získávat.

Obnovitelné zdroje

 • Sluneční energie – k předávání dochází skrze sluneční záření, které je možné pomocí termických a fotovoltaických kolektorů shromažďovat a přeměňovat na teplo či elektřinu.
 • Energie vody – využití nachází ve vodních elektrárnách, které vyrábějí elektřinu díky proudění vody a tlaku. Největšími zařízeními tohoto typu v České republice jsou elektrárny na Orlíku, Slapech a Lipně.
 • Energie větru – o její vznik se zasazuje sluneční energie, která při ohřívání Země způsobuje tlakové rozdíly v atmosféře. Prouděním vzduchu dochází k vyrovnávání. Zásadním parametrem pro využívání větrné energie a její přeměňování na elektřinu je proto dostatečně silný a pravidelný vítr s rychlostí alespoň 5–6 m/s.
 • Energie biomasy – prapůvod této energie vychází ze slunečného záření a fotosyntézy, kdy biomasa označuje zpravidla rostlinnou hmotu, z níž lze získat energii pomocí chemických procesů, především při spalování. Využívá se pro výrobu elektřiny nebo pro pohon automobilů.
 • Geotermální energie – představuje tepelnou energii ze zemského jádra. Slouží k vytápění, případně ji speciální elektrárny přeměňují na elektřinu.
 • Energie prostředí – popisuje energii, která vychází z prostoru, konkrétně vzduchu, vody a půdy. Její využití zajišťuje tepelné čerpadlo.

Neobnovitelné zdroje

 • Uhlí – sedimentární hornina, která se postupně utvářela z odumřelých stromů a dalších rostlin prvohor a druhohor. Spalováním se získává teplo a energie, zároveň při něm vznikají škodlivé látky oxid uhličitý a siřičitý.
 • Ropa – tekutá hořlavá hornina, která vznikla rozkladem drobných živočichů a rostlin. Složení je směs uhlovodíků. Jako surovina představuje základ petrochemického průmyslu.
 • Zemní plyn – těžba obvykle probíhá v místě, kde je získávána ropa. Hlavní složkou je metan.
 • Rašelina – směs skládající se z částečně rozložených rostlin, která nachází využití především jako palivo.
 • Jaderná energie – uvolňuje se při štěpení atomových jader. Ačkoliv jsou jí připisovány výhody v podobě minimálních emisí, velký problém představuje otázka ukládání jaderného odpadu.

Nyní už víte, jaké energetické zdroje jsou obnovitelné a jaké neobnovitelné. Pro případné další užitečné informace zavítejte do naší specializované poradny.

Podobné příspěvky

Náklady na vytápění a ohřev vody jsou jedny z nejvyšších výdajů každé…

V létě horko k padnutí, v zimě přetopeno a problémy s neustálým větrán…

Jen si vzpomeňte na své prarodiče, kteří ke svícení používali olejové…

Spočítejte si úsporu energií

Zjistěte, kolik můžete ušetřit přechodem ke Carbounion na elektřině a plynu.