Carbounion rádce

Nová zelená úsporám: Prozradíme, na co všechno můžete získat dotace

7.8.2017

Výdaje na energie zásadním způsobem ovlivňují rozpočet většiny z nás. Mnohé stavební zásahy a jiná opatření mohou v horizontu několika let přinést velké úspory. Některé z nich však vyžadují poměrně vysoké vstupní náklady.

Snižovat je v současnosti pomáhá zájemcům dotační program Nová zelená úsporám, který odstartoval v roce 2015. Na co všechno lze dotace získat a jaká je jejich výše? Kdo všechno a do kdy může žádat?

Na vše podstatné jsme se zaměřili v dnešním článku.

Zjistěte, jak vám dotace v programu Nová zelená úsporám mohou pomoci se snížením nákladů na rekonstrukce.

Na co program přispívá?

Nová zelená úsporám je program Ministerstva životního prostředí zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje. Mezi opatření vhodná pro běžného spotřebitele patří:

  • zateplení domu,
  • výměna neekologického kotle,
  • zřízení tepelného čerpadla,
  • instalace solárního systému,
  • stavba nízkoenergetického domu.

Myslíte, že by něco ze seznamu mohlo snížit výdaje právě vám? Podívejte se na detailnější rozbory, které by vám mohly usnadnit rozhodování.

1. Zateplení domu

V rámci podpory snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů můžete zažádat o dotační příspěvek na některou z následujících stavebních úprav:

  • zateplení fasády a střechy,
  • výměna oken a dveří,
  • zateplení podlahy a stropu.

Zateplení obvodových stěn může ušetřit i více než polovinu ročních nákladů na vytápění v závislosti na rozsahu provedených změn. Lepší izolaci domu poznáte také na příjemnějším klimatu v interiéru během parných letních měsíců.

Pro tepelné zaizolování fasády je u nás stále nejoblíbenější pěnový polystyren, těsně následovaný minerální vatou. Stejné materiály vedou při zateplování stropů a podlah nad sklepními prostory, nebo nad terénem u nepodsklepených domů. Okna si lidé nejčastěji mění za plastová, ještě důležitější než materiál je ale kvalita a izolační výplň z trojskla.

Výše dotace:

Dotační program zohledňuje procentuální snížení roční spotřeby tepla, na základě kterého dělí žádosti do čtyř podskupin. Pokud tak například stavebními úpravami snížíte měrnou roční spotřebu tepla na vytápění o více než 60 %, jste oprávněni získat dotace ve výši až 800 Kč/m2 pro zateplení obvodových stěn nebo až 3800 Kč/m2 na nové výplně otvorů.

2. Výměna neekologického kotle

Na efektivní využívání energie cílí příspěvky, které můžete využít například k výměně starého kotle za nový, ekologický. Mezi podporované úsporné kotle patří moderní plynové kondenzační kotle nebo kotle na biomasu (kusové dřevo, dřevěné štěpky, pelety nebo brikety).

POZOR: Na výměny kotlů na tuhá paliva realizované po 15. 7. 2015 se Nová zelená nevztahuje. Nevyhovující zájemci mohou ale žádat o příspěvek v rámci takzvané Kotlíkové dotace. O tom, jak s Kotlíkovou dotací nejlépe ušetřit náklady, vás budeme informovat v některém z dalších článků.

Výše dotace:

Kondenzační kotle na zemní plyn pro vytápění rodinného domu vyžadují vstupní investici v řádů desetitisíců, dotace přitom může dosahovat výše až 18 000 Kč. Příspěvky na kotle na biomasu se liší v závislosti na provedení. Ručně plněné kotle se dotují maximální částkou 50 000 Kč, kotle se samočinnou dodávkou paliva až 100 000 Kč.

3. Zřízení tepelného čerpadla

Tepelná čerpadla umožňují získávat teplo k vytápění domu nebo ohřevu vody s využitím energie z okolního vzduchu, ze země nebo vody. Snižují náklady na vytápění asi o polovinu a návratnost vstupní investice se obecně pohybuje asi mezi 6 až 8 lety.

V tuzemsku nejrozšířenější je tepelné čerpadlo vzduch-voda, které nevyžaduje vrty ani plošné podzemní kolektory. To je případ čerpadla země-voda, které má ale asi o 30 % nižší spotřebu elektřiny. Čerpadlo voda-voda umí odebírat teplo i ze spodní vody, tedy například ze studny.

Výše dotace:

Zřízení tepelného čerpadla si může vyžádat vstupní náklady šplhající se k výši 300 000 Kč. Nová zelená úsporám přispěje na tuto částku až 75 000 Kč v případě tepelného čerpadla vzduch-voda nebo až 100 000 Kč při nákupu tepelného čerpadla voda-voda nebo země-voda.

4. Instalace solárního systému

Sluneční energie nabízí lidem hned dva způsoby využití. Solární termické systémy přeměňují sluneční paprsky na tepelnou energii a je s nimi možné ohřívat teplou užitkovou vodu i vodu v bazénech nebo vytápět celé objekty. Fotovoltaické panely vyrábí elektřinu, kterou lze využívat pro vlastní účely nebo prodávat dál do rozvodné sítě.

Solární systémy umožňují svým uživatelům v ideálním případě naprostou energetickou soběstačnost, v tuzemských podmínkách ale není možné počítat s jejich celoročním provozem.

Výše dotace:

Také v případě podpory solárních panelů zohledňuje Nová zelená úsporám celkový přínos nově instalovaného systému. Dotace tak může dosahovat až 50 000 Kč u termických systémů na přípravu teplé vody a vytápění a až 100 000 Kč u systémů fotovoltaických.

5. Stavba nízkoenergetického domu

Moderní nízkoenergetické domy umožňují svým majitelům minimální náklady na vytápění díky využití vysoce izolačních materiálů na obvodová zdiva, zvýšené pozornosti věnované tepelným mostům nebo orientace budovy vůči světovým stranám. Ještě dál jdou v úsporách pasivní domy, které navíc využívají systému rekuperace vzduchu.

Výstavba nízkoenergetických a pasivních domů je v některých západních zemích běžným standardem, u nás by jejich rozšíření měla pomoci právě Nová zelená úsporám.

Výše dotace:

Dotační program přispívá až 300 000 Kč na domy s velmi nízkou energetickou náročností. V případě využívání obnovitelných zdrojů energií může příspěvek dosáhnout výše až 450 000 Kč. Dotace mohou zároveň pokrýt maximálně 50 % doložených nákladů.

Podmínky získání dotace

Na příspěvky v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám má nárok každý vlastník nebo spoluvlastník rodinného či bytového domu, případně investor novostavby.

Co budete potřebovat?

Pokud máte zájem zažádat o dotaci na některé z uvedených opatření, v první řadě si nechte vypracovat odborný energetický posudek od autorizovaného projektanta nebo energetického specialisty. Ten vám také pomůže s vyplněním krycího listu technických parametrů, který je potřeba k žádosti přiložit.

Po projednání vašeho záměru se stavebním úřadem už můžete vyplnit elektronickou žádost a do pěti kalendářních dní doručit Státnímu fondu životního prostředí všechny povinné přílohy a dokumenty. Pokud splníte všechny podmínky, fond vás informuje o akceptaci i lhůtě, dokdy budete muset opatření zrealizovat.

Do kdy můžete žádat?

Program Nová zelená úsporám se rozběhl v roce 2015 a prostředky pro vybrané zájemce budou průběžně uvolňovány do konce roku 2021. Úspěšnost žádosti zvyšuje její včasné podání. Zažádat o dotaci přitom můžete v kterékoli fázi realizace navrhovaných opatření – před zahájením, v průběhu i po jejich ukončení.

K úsporám dotacemi i každodenní šetrností

Máte-li zájem snížit vaše výdaje na energie a ušetřené finance raději investovat do příjemnějších věcí, dotační programy vám pomohou snížit vstupní náklady na vybraná opatření a přispět tak k jejich rychlejší návratnosti.

S úsporami za elektřinu, teplo nebo plyn ale můžete začít hned teď. Stáhněte si zdarma e-book 7 tipů, jak ušetřit více než 5 000 Kč ročně na elektřině a některou z rad zkuste aplikovat ještě dnes.

Podobné příspěvky

Vaření někteří lidé bezmezně milují a jiní zas považují pouze za nutné…

Ať už vás doma, na chalupě či v kanceláři zahřívá jakýkoliv druh topid…

Bez osvětlení se doma neobejdete. Ale právě spotřeba svítidel tvoří ve…

Spočítejte si úsporu energií

Zjistěte, kolik můžete ušetřit přechodem ke Carbounion na elektřině a plynu.