Union Grid s.r.o.

O nás

Společnost Union Grid s.r.o. vznikla v roce 2014, kdy akvizicí převzala část podniku společnosti E.ON Servisní. Majoritním společníkem je z 66 % Carbounion holding působící v energetice na středoevropském trhu již 19 let. Zbývající podíl ve společnosti drží společnost E.ON Česká republika v rámci významného evropského koncernu působícího v energetice. Převzatý tým techniků a elektromontérů realizoval v rámci let 2008–2014 zakázky v hodnotě 650 mil. Kč.

Společnost Union Grid nabízí své služby zákazníkům od roku 2014. Zabýváme se především výstavbou a projektováním distribučních trafostanic, rozvoden velmi vysokého napětí (VVN) a vedení VVN. Naše služby jsou založeny na know-how zkušeného týmu pracovníků a vysoké kvalitě poskytnutých služeb s důrazem na bezpečnost práce. Spolupráci zakládáme na dlouhodobých obchodních vztazích a děláme vše pro maximální flexibilitu poskytovaných služeb dle přání zákazníka. Všichni naši zaměstnanci disponují patřičnou kvalifikací a odborností v rámci vzdělání.

Společnost Union Grid s.r.o. je rovněž vlastníkem dceřiné společnosti Energetika Servis vyrábějící ocelové konstrukce pro potřeby distribučních rozvodů nízkého napětí (NN) a vysokého napětí (VN).

Jsme držiteli certifikátů ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 a ISO 3834-2.

Služby

Realizace

Zabýváme se realizací elektromontážních a stavebně-montážních prací na trafostanicích, rozvodnách a vedeních velmi vysokého napětí. Realizační tým včetně podpory tvoří celkem 65 pracovníků.

 • rozvodny VVN, ZVN a transformovny VN – přípravné projektové práce, řízení subdodavatelů, koordinace prací, konečná realizace generálního dodavatele, uvedení zařízení do provozu včetně diagnostiky a revize,
 • dispečerské řídicí systémy, měření, ovládání a přenosy – montáž, komplexní zkoušky a diagnostika, revize,
 • trafostanice NN/VN,
 • systém ochran technologických celků,
 • vlastní spotřeby AC/DC,
 • optimalizace rezervovaného příkonu a kompenzace jalového výkonu pro průmyslové areály, trafostanice a falešné „B“ odběry,
 • výstavba a rekonstrukce vedení nízkého a vysokého napětí,
 • kabelová vedení a kabelové soubory,
 • výstavba průmyslových rozvodů a lokálních distribučních soustav.

Projekty

Zabýváme se projekční činností pro oblasti rozvoden a linek VVN včetně dokumentace k zadání akce, dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro výběr zhotovitele, dokumentace pro provedení stavby a skutečného provedení stavby. Provádíme rovněž inženýring.

Energetika – servis

Navrhujeme, vyrábíme a dodáváme konstrukce pro distribuční rozvod elektrické energie VN a NN:

 • konstrukce pro stožárové trafostanice do 630 kVA,
 • konstrukce pro kabelové svody VN a NN,
 • konstrukce pro svislé spínací prvky VN,
 • konstrukce pro dodatečné montáže trafostanic kabelových svodů, svislých spínacích prvků a jednopólových odpínačů VN na příhradové stožáry,
 • konzoly pro venkovní vedení VN - typu Pařát, Šestivodič, IZVE na betonové, dřevěné sloupy a příhradové stožáry podle typových podkladů,
 • kompletní jednopólové spínací prvky pro příhradové stožáry,
 • odpínače Šestivodič na betonové sloupy,
 • skříně rozvaděčů RST podle typových podkladů,
 • technický a poradenský servis.

Reference – počet prodaných stěžejních výrobků za rok 2016

 • konzoly pařát (všech typů) – 5200 ks
 • provozní žebříky – 2200 ks
 • konstrukce pro trafostanice – 250 sad

Vybrané reference

2016

 • TR110/22kV Pohořelice, doplnění T102 (termín realizace 8–10/2016), výstavba nového pole transformátoru 110 kV T102 včetně ovládání a zprovoznění.
 • TR110/22kV Prostějov – rekonstrukce R 22kV + kabelové vývody 22kV Letecká, (termín realizace 7/2015-7/2017). Výstavba nové budovy společných provozů vč. kompletní instalace technologie (R 22kV, řídicí systém, ochrany, ovládání, měření, komunikace apod.), kabely a kabelové soubory 22 kV.
 • TR 110/2V Telč – hodnota zakázky 54,4 mil. Kč,
 • TR Otrokovice – rek DŘSO – hodnota zakázky 32,8 mil. Kč (bude předáno v pol. 2017),
 • Vedení V 1352, L802 – modernizace vedení – hodnota zakázky 38 mil. Kč,
 • Vedení V 5516/5517 modernizace vedení – hodnota zakázky 37,7 mil. Kč.

2015

 • TR 110/22kV Otrokovice, Bahňák – pole 110 kV TOMA + modernizace DŘSO ( termín realizace 2/2015–10/2015), Výstavba nového pole 110 kV pro společnost TOMA, výstavba nového podélného dělení 110 kV, modernizace DŘSO (ŘS, ochrany, měření, kompletní kabeláž apod.).
 • Vedení V1352/L802 Strakonice-Prachatice – oprava stožárových konstrukcí, betonových základů stožárů, výměna izolátorových závěsů a fázových vodičů, přeregulace kombinovaného zemnícího lana.
 • Vedení V5516/5517 Otrokovice – Uherské Hradiště – oprava stožárových konstrukcí, betonových základů stožárů, výměna izolátorových závěsů, fázových vodičů a kombinovaného zemnícího lana.
 • TR 110/22kV Jihlava Kosov – modernizace DŘT – hodnota zakázky 20,7 mil. Kč,
 • TR 110/22kV Čebín, výměna 110kV kabelu k T403 – hodnota zakázky 32,5 mil. Kč,
 • TR 110/22kV Prostějov, rekonstrukce R22kV + DŘSO – hodnota zakázky 44,8 mil. Kč,
 • Vedení V5584/5585 – přeizolace, sanace – hodnota zakázky 30,5 mil. Kč,
 • Vedení V516/5525 – přeizolace, sanace Atmofix – hodnota zakázky 33,7 mil. Kč.

Dokumentace

Certifikáty ISO

Společnost Union Grid s.r.o. je držitelem certifikátů ISO:

Politika ISŘ

Politika integrovaného systému řízení ve společnosti Union Grid s.r.o.:

Kontakty:

Union Grid s.r.o.

Václavské náměstí 846/1
Praha 1 – Nové Město
110 00, Česká republika

E-mail: info@uniongrid.cz

Jednatelé

Ing. Pavel Pavlátka

p.pavlatka@uniongrid.cz
+420 725 857 218

Ing. Ladislav Vinický

l.vinicky@uniongrid.cz

Ředitelé

Výkonný ředitel
Ing. Jiří Steinbauer

j.steinbauer@uniongrid.cz
+420 246 003 910

Vedoucí sekce obchod
Ing. Petra Sázavská

p.sazavska@uniongrid.cz
+420 246 003 911

Vedoucí sekce ekonomika
Ing. Jan Dvořák

j.dvorak@uniongrid.cz
+420 246 003 807

Stačí kontakt na vás a ozveme se zpět

K telefonátu si prosím připravte poslední vyúčtování.