Společnost CB-EKO s.r.o. vznikla 20. srpna 2020 za účelem nákupu dřevní hmoty, jejího zpracování na dřevní štěpku - biomasu a následného prodeje teplárnám a elektrárnám výhradně v České republice.

Biomasa je významným obnovitelným zdrojem, který lze využít k výrobě tepla a elektrické energie. Přínos jejího využití spočívá ve zmírňování dopadu klimatických změn a snižování závislosti na fosilních palivech a tím k zajištění energetické bezpečnosti.

Aby bylo zajištěno splnění kritérií udržitelnosti biomasy CB-EKO s.r.o. přistoupilo k certifikaci nezávislou autoritou v souladu se Směrnicí EP a Rady (EU) 2018/2001 (REDII) o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů.
Od roku 2021 společnost naplňuje svůj závazek a základní princip, kterým je vytvářet bezpečnější a udržitelnější budoucnost.

Odběratelé:

  • ČEZ a.s., Elektrárna Poříčí
  • ČEZ a.s., Elektrárna Hodonín
  • Elektrárna Tisová a.s.
  • Veolia Energie ČR, a.s.
  • Plzeňská teplárenská, a.s.
  • United Energy Komořany a.s.
  • C-Energy Planá s.r.o.
  • Teplárna Strakonice, a.s.
  • Komaxo s.r.o.

Politika systému prokazování kritérií udržitelnosti

Certifikát udržitelnosti

Informace o společnosti


Obchodní firma: CB-EKO s.r.o.
Sídlo: Václavské náměstí 846/1, Nové Město, 110 00 Praha 1
Identifikační číslo: 093 93 803
Spisová značka: C 335554 vedená u Městského soudu v Praze

Kontakt: info@cb-eko.cz