Union Grid s.r.o.

Společnost Union Grid s.r.o. vznikla v roce 2014, kdy akvizicí převzala část podniku společnosti E.ON Servisní. Majoritním společníkem je z 66 % Carbounion holding působící v energetice na středoevropském trhu již 19 let.

Zbývající podíl ve společnosti drží společnost E.ON Česká republika v rámci významného evropského koncernu působícího v energetice. Zkušený tým techniků a elektromontérů realizuje každoročně zakázky v hodnotě přesahující 400 mil. Kč.

Společnost Union Grid nabízí své služby zákazníkům od roku 2014. Zabýváme se především výstavbou a projektováním distribučních trafostanic, kabelových vedení, rozvoden a venkovních vedení vysokého a velmi vysokého napětí ( VN,VVN). Naše služby jsou založeny na know-how zkušeného týmu pracovníků a vysoké kvalitě poskytnutých služeb s důrazem na bezpečnost práce.

Společnost Union Grid s.r.o. je rovněž vlastníkem dceřiné společnosti Energetika Servis vyrábějící ocelové konstrukce pro potřeby distribučních vedení nízkého napětí (NN) a vysokého napětí (VN).

Projekty

Zabýváme se projekční činností pro oblasti rozvoden, trafostanic, optických tras, kabelových a venkovních vedení VN a VVN v souladu se zadáním stavby ve všech potřebných stupních projektové dokumentace.

Energetika Servis

Union Grid také vlastní firmu ENRGETIKA SERVIS s.r.o., která navrhuje, vyrábí a dodává ocelové konstrukce pro energetiku a to pro všechyn napěťové hladiny – NN, VN i VVN:

 • Konzoly pro rozvody venkovního vedení VN holými i izolovanými vodiči na betonové, dřevěné sloupy a příhradové stožáry,
 • univerzální konzoly pro rozvody venkovní vedení VN s optickým vedením,
 • konstrukce pro svody do kabelového vedení VN, konstrukce pro odbočení VN,
 • konzoly a konstrukce pro NN vedení a SDOK,
 • konstrukce pro distribuční stožárové trafostanice do 630 kVA,
 • skříně rozvaděčů,
 • kompletní jednopólové spínací prvky pro příhradové stožáry,
 • konstrukce pro připojení odpínačů a recloserů metodou PPN, odpínače ŠESTIVODIČ na betonové sloupy,
 • hlavní a pomocné ocelové konstrukce pro venkovní rozvodny 110 kV a 220 kV,
 • vany pod transformátory a jiné technologické konstrukce,
 • technická a poradenská činnost.

Pro více informací www.energetika-servis.cz

Realizace

Zabýváme se realizací elektromontážních a stavebně-montážních prací na trafostanicích, rozvodnách a vedeních (kabelových, vzdušných) vysokého i velmi vysokého napětí, včetně optických tras. Realizační tým včetně technické podpory tvoří celkem 125 pracovníků.

 • rozvodny VVN, ZVN a transformovny VN – přípravné projektové práce, řízení subdodavatelů, koordinace prací, konečná realizace generálního dodavatele, uvedení zařízení do provozu včetně diagnostiky a revize,
 • dispečerské řídicí systémy, měření, ovládání a přenosy – montáž, komplexní zkoušky a diagnostika, revize,
 • trafostanice NN/VN,
 • systém ochran technologických celků,
 • vlastní spotřeby AC/DC,
 • optimalizace rezervovaného příkonu a kompenzace jalového výkonu pro průmyslové areály, trafostanice a falešné „B“ odběry,
 • výstavba a rekonstrukce vedení nízkého a vysokého napětí,
 • kabelová vedení a kabelové soubory,
 • výstavba průmyslových rozvodů a lokálních distribučních soustav,
 • optické trasy SDOK, KZL.

TR110/22kV Pohořelice

Doplnění T102 
Výstavba nového pole transformátoru 110 kV T102 včetně ovládání a zprovoznění.

TR110/22kV Prostějov

Rekonstrukce R 22kV + kabelové vývody 22kV Letecká
Výstavba nové budovy společných provozů vč. kompletní instalace technologie (R 22kV, řídicí systém, ochrany, ovládání, měření apod.), kabely a kabelové soubory 22kV.

TR110/22kV Otrokovice

Bahňák - pole 110kV TOMA + modernizace DŘSO
Výstavba nového pole 110kV pro společnost TOMA, výstavba nového podélného dělení 110kV, nodernizace DŘSO (ŘS, ochrany, měření, kompletní kabeláž apod.).

Vedení V5516/5517 Otrokovice - Uherské Hradiště

Oprava stožárových konkstrukcí, betonových základů stožárů, izolátorových závěsů a fázových vodičů, přeregulace kombinovaného zemnícího lana.

Časosběrné videa z výstavby TR Boršice a přeložky 35kV 

Kontakty Union Grid s.r.o.

Jednatelé

Ing. Pavel Pavlátka
Jednatel

p.pavlatka@uniongrid.cz
+420 725 857 218

Ing. Ladislav Vinický
Jednatel

l.vinicky@uniongrid.cz


Ředitelé

Ing. Jiří Steinbauer
Výkonný ředitel

j.steinbauer@uniongrid.cz
+420 246 003 910

Ing. Petra Sázavská
Vedoucí sekce obchod

p.sazavska@uniongrid.cz
+420 246 003 911
Ing. Jan Dvořák
Vedoucí sekce ekonomika

j.dvorak@uniongrid.cz
+420 246 003 807