Union Grid s.r.o.

Společnost Union Grid s.r.o. vznikla v roce 2014, kdy akvizicí převzala část podniku společnosti E.ON Servisní. Majoritním společníkem je z 66 % Carbounion holding působící v energetice na středoevropském trhu již 23 let.

Zbývající podíl ve společnosti drží společnost EG.D, a.s. v rámci významného evropského koncernu působícího v energetice. Zkušený tým techniků a elektromontérů realizuje každoročně zakázky v hodnotě přesahující 600 mil. Kč.

Společnost Union Grid nabízí své služby zákazníkům od roku 2014. Zabýváme se především výstavbou a projektováním distribučních trafostanic, kabelových vedení, rozvoden a venkovních vedení vysokého a velmi vysokého napětí ( VN,VVN). Naše služby jsou založeny na know-how zkušeného týmu pracovníků a vysoké kvalitě poskytnutých služeb s důrazem na bezpečnost práce.

Společnost Union Grid s.r.o. je rovněž vlastníkem dceřiné společnosti Energetika Servis vyrábějící ocelové konstrukce pro potřeby distribučních vedení nízkého napětí (NN), vysokého napětí (VN), velmi vysokého napětí (VVN) a dalších specializovaných ocelových konstrukcí pro energetiku a průmysl.

Společnost Union Grid s.r.o. je rovněž vlastníkem dceřiné společnosti EG.D Montáže, s.r.o., která se specializuje na elektromontážní práce na hladině NN a VN.

Projekty

Zabýváme se projekční činností pro oblasti rozvoden, trafostanic, optických tras, kabelových a venkovních vedení VN a VVN v souladu se zadáním stavby ve všech potřebných stupních projektové dokumentace.

Energetika Servis

Union Grid také vlastní firmu ENRGETIKA SERVIS s.r.o., která navrhuje, vyrábí a dodává ocelové konstrukce pro energetiku a to pro všechyn napěťové hladiny – NN, VN i VVN:

 • Konzoly pro rozvody venkovního vedení VN holými i izolovanými vodiči na betonové, dřevěné sloupy a příhradové stožáry,
 • univerzální konzoly pro rozvody venkovní vedení VN s optickým vedením,
 • konstrukce pro svody do kabelového vedení VN, konstrukce pro odbočení VN,
 • konzoly a konstrukce pro NN vedení a SDOK,
 • konstrukce pro distribuční stožárové trafostanice do 630 kVA,
 • skříně rozvaděčů,
 • kompletní jednopólové spínací prvky pro příhradové stožáry,
 • konstrukce pro připojení odpínačů a recloserů metodou PPN, odpínače ŠESTIVODIČ na betonové sloupy,
 • hlavní a pomocné ocelové konstrukce pro venkovní rozvodny 110 kV a 220 kV,
 • vany pod transformátory a jiné technologické konstrukce,
 • technická a poradenská činnost.

Pro více informací www.energetika-servis.cz

Realizace

Zabýváme se realizací elektromontážních a stavebně-montážních prací na trafostanicích, rozvodnách a vedeních (kabelových, vzdušných) vysokého i velmi vysokého napětí, včetně optických tras. Realizační tým včetně technické podpory tvoří celkem 150 pracovníků.

 • rozvodny VVN, ZVN a transformovny VN – přípravné projektové práce, řízení subdodavatelů, koordinace prací, konečná realizace generálního dodavatele, uvedení zařízení do provozu včetně diagnostiky a revize,
 • dispečerské řídicí systémy, měření, ovládání a přenosy – montáž, komplexní zkoušky a diagnostika, revize,
 • trafostanice NN/VN,
 • systém ochran technologických celků,
 • vlastní spotřeby AC/DC,
 • optimalizace rezervovaného příkonu a kompenzace jalového výkonu pro průmyslové areály, trafostanice a falešné „B“ odběry,
 • výstavba a rekonstrukce vedení nízkého a vysokého napětí,
 • kabelová vedení a kabelové soubory,
 • výstavba průmyslových rozvodů a lokálních distribučních soustav,
 • optické trasy SDOK, KZL.

TR110/22kV Pohořelice

Doplnění T102 
Výstavba nového pole transformátoru 110 kV T102 včetně ovládání a zprovoznění.

TR110/22kV Prostějov

Rekonstrukce R 22kV + kabelové vývody 22kV Letecká
Výstavba nové budovy společných provozů vč. kompletní instalace technologie (R 22kV, řídicí systém, ochrany, ovládání, měření apod.), kabely a kabelové soubory 22kV.

TR110/22kV Otrokovice

Bahňák - pole 110kV TOMA + modernizace DŘSO
Výstavba nového pole 110kV pro společnost TOMA, výstavba nového podélného dělení 110kV, nodernizace DŘSO (ŘS, ochrany, měření, kompletní kabeláž apod.).

Vedení V5516/5517 Otrokovice - Uherské Hradiště

Oprava stožárových konkstrukcí, betonových základů stožárů, izolátorových závěsů a fázových vodičů, přeregulace kombinovaného zemnícího lana.
 

Časosběrné videa z výstavby TR Boršice a přeložky 35kV 

Kontakty

Infomace o firme:

Obchodní firma: Union Grid s.r.o.
Sídlo: Václavské náměstí 846/1, Nové Město, 110 00 Praha 1
Identifikační číslo: 03508617
Spisová značka: C 232782 vedená u Městského soudu v Praze
Datová schránka: ed6rijc


Jednatelé

Ing. Pavel Pavlátka
Jednatel

p.pavlatka@uniongrid.cz
+420 725 857 218

Ing. Ladislav Vinický
Jednatel

l.vinicky@uniongrid.cz


Management

Ján Grečmal
Vedoucí divize Venkovní vedení

j.grecmal@uniongrid.cz

Martin Střelec
Vedoucí divize Rozvodny

m.strelec@uniongrid.cz

Ing. Ondřej Vlk
Vedoucí Stavební divize

o.vlk@uniongrid.cz

Bc. Miroslav Hejduk
Vedoucí Divize NN/VN

m.hejduk@uniongrid.cz

Ing. Petra Sázavská
Vedoucí sekce obchod

p.sazavska@uniongrid.cz
Ing. Jan Dvořák
Vedoucí sekce ekonomika

j.dvorak@uniongrid.cz