Společnost Union Grid s.r.o. vznikla v roce 2014, kdy akvizicí převzala část podniku společnosti E.ON Servisní. Majoritním společníkem je z 66 % Carbounion holding působící v energetice na středoevropském trhu již 23 let.

Zbývající podíl ve společnosti drží společnost EG.D, a.s. v rámci významného evropského koncernu působícího v energetice. Zkušený tým techniků a elektromontérů realizuje každoročně zakázky v hodnotě přesahující 600 mil. Kč.

Společnost Union Grid nabízí své služby zákazníkům od roku 2014. Zabýváme se především výstavbou a projektováním distribučních trafostanic, kabelových vedení, rozvoden a venkovních vedení vysokého a velmi vysokého napětí ( VN,VVN). Naše služby jsou založeny na know-how zkušeného týmu pracovníků a vysoké kvalitě poskytnutých služeb s důrazem na bezpečnost práce.

Společnost Union Grid s.r.o. je rovněž vlastníkem dceřiné společnosti Energetika Servis vyrábějící ocelové konstrukce pro potřeby distribučních vedení nízkého napětí (NN), vysokého napětí (VN), velmi vysokého napětí (VVN) a dalších specializovaných ocelových konstrukcí pro energetiku a průmysl.

Společnost Union Grid s.r.o. je rovněž vlastníkem dceřiné společnosti EG.D Montáže, s.r.o., která se specializuje na elektromontážní práce na hladině NN a VN.

Projekty

Zabýváme se projekční činností pro oblasti rozvoden, trafostanic, optických tras, kabelových a venkovních vedení VN a VVN v souladu se zadáním stavby ve všech potřebných stupních projektové dokumentace.

Energetika servis

Společnost Union Grid také vlastní firmu ENERGETIKA SERVIS s.r.o., která navrhuje, vyrábí a dodává ocelové konstrukce pro energetiku a to pro všechyn napěťové hladiny – NN, VN i VVN. Také nabízíme technickou a poradenskou činnost.
~ více o společnosti ~

Realizace elektromontážních a stavebně-montážních prací na trafostanicích, rozvodnách a vedeních (kabelových, vzdušných) vysokého i velmi vysokého napětí, včetně optických tras.

Přidej se k nám!
Hledáme zaměstnance pro oblast projektování, výstavbu a opravy rozvoden, trafostanic a elektrických vedení pro celé území ČR.

Časosběrné videa z výstavby TR Boršice a přeložky 35kV 

Informace o společnosti

Obchodní firma: Union Grid s.r.o.
Sídlo: Václavské náměstí 846/1, Nové Město, 110 00 Praha 1
Identifikační číslo: 035 08 617
Spisová značka: C 232782 vedená u Městského soudu v Praze
Datová schránka: ed6rijc

Zastoupení společnosti

Ing. Pavel Pavlátka
Jednatel
p.pavlatka@uniongrid.cz
+420 725 857 218

Ing. Vladimír Tošovský
Jednatel
v.tosovsky@uniongrid.cz

Ján Grečmal
Vedoucí divize Venkovní vedení
j.grecmal@uniongrid.cz

Martin Střelec
Vedoucí divize Rozvodny
m.strelec@uniongrid.cz

Ing. Ondřej Vlk
Vedoucí Stavební divize
o.vlk@uniongrid.cz

Bc. Miroslav Hejduk
Vedoucí Divize NN/VN
m.hejduk@uniongrid.cz

Ing. Petra Sázavská
Vedoucí sekce obchod
p.sazavska@uniongrid.cz
Ing. Jan Dvořák
Vedoucí sekce ekonomika
j.dvorak@uniongrid.cz

Faktury prosím zasílejte výhradně na email faktury@uniongrid.cz