Zabýváme se realizací elektromontážních a stavebně-montážních prací na trafostanicích, rozvodnách a vedeních (kabelových, vzdušných) vysokého i velmi vysokého napětí, včetně optických tras. Realizační tým včetně technické podpory tvoří celkem 150 pracovníků.

  • rozvodny VVN, ZVN a transformovny VN – přípravné projektové práce, řízení subdodavatelů, koordinace prací, konečná realizace generálního dodavatele, uvedení zařízení do provozu včetně diagnostiky a revize,
  • dispečerské řídicí systémy, měření, ovládání a přenosy – montáž, komplexní zkoušky a diagnostika, revize,
  • trafostanice NN/VN,
  • systém ochran technologických celků,
  • vlastní spotřeby AC/DC,
  • optimalizace rezervovaného příkonu a kompenzace jalového výkonu pro průmyslové areály, trafostanice a falešné „B“ odběry,
  • výstavba a rekonstrukce vedení nízkého a vysokého napětí,
  • kabelová vedení a kabelové soubory,
  • výstavba průmyslových rozvodů a lokálních distribučních soustav,
  • optické trasy SDOK, KZL.

Realizace TR110/22kV Pohořelice

Doplnění T102 
Výstavba nového pole transformátoru 110 kV T102 včetně ovládání a zprovoznění.

Realizace TR110/22kV Prostějov

Rekonstrukce R 22kV + kabelové vývody 22kV Letecká
Výstavba nové budovy společných provozů vč. kompletní instalace technologie (R 22kV, řídicí systém, ochrany, ovládání, měření apod.), kabely a kabelové soubory 22kV.

Realizace TR110/22kV Otrokovice

Bahňák - pole 110kV TOMA + modernizace DŘSO
Výstavba nového pole 110kV pro společnost TOMA, výstavba nového podélného dělení 110kV, nodernizace DŘSO (ŘS, ochrany, měření, kompletní kabeláž apod.).

Realizace Vedení V5516/5517 Otrokovice - Uherské Hradiště

Oprava stožárových konkstrukcí, betonových základů stožárů, izolátorových závěsů a fázových vodičů, přeregulace kombinovaného zemnícího lana.