Holding CARBOUNION

Carbounion Group byla založena v roce 1998 panem Ing. Petrem Pauknerem, který je stále jejím stoprocentním vlastníkem.

Skupina Carbounion je významný nezávislý obchodník s uhlím, elektřinou, plynem a dále podniká v oblasti elektromontážních prací v energetice a je významným přepravcem. Skupina se skládá z více než 25 společností soustředících se na energetiku.

Klíčové ukazatele finanční výkonnosti 2019

Vlastní kapitál

2 200 mil. CZK

Tržby

7 300 mil. CZK

EBIT

320 mil. CZK

1998

stálice na trhu

Czech Top 100

81. místo v roce 2019

AAA Rating

CZECH Stability Award

Českých 100 nejlepších

29. místo v roce 2019

Hlavní firmy skupiny Carbounion

Velkoobchod s uhlím a elektřinou

  • CARBOUNION BOHEMIA
  • Emeran 1860
  • CARBOUNION SLOVAKIA

Dodávka konečným zákazníkům

Spedice

Výstavba rozvoden a vedení VVN

Výroba hnojiv

Zastoupení

  • CARBOUNION SLOVAKIA (Slovensko)
  • CARBOUNION AUSTRIA (Rakousko)
  • CARBOUNION POLSKA (Polsko)
  • CB POLSKA (Polsko)