CARBOUNION KOMODITY, s.r.o. 

S ohledem na situaci na trhu dodávek energií konečným odběratelům a přijetí záměru opustit tento trh společnost CARBOUNION KOMODITY, s.r.o. již nepatří do skupiny CARBOUNION HOLDING, a.s. Webové stránky, kontaktní údaje, jakož i název firmy jsou zachovány dočasně za účelem zachování komfortu zákazníků.

Co potřebujete vyřídit?

Jsem zákazníkem Carbounion Komodity, chci něco změnit

Pokud jste naším zákazníkem a chcete ve své smlouvě udělat změny ohledně odběrného místa (změna připojení, změna hodnoty hlavního jističe, změna distribuční sazby), platebních podmínek či zasílací adresy, zašlete nám vyplněný a podepsaný následující formulář:

Chci přepsat odběrné místo, ukončit smlouvu

Když potřebujete provést změny kvůli stěhování, přepsat odběrné místo na nového odběratele (změna bude provedena až po obdržení všech potřebných dokumentů od stávajícího i nového odběratele), demontovat elektroměr a ukončit odběr, zašlete nám vyplněný a podepsaný následující formulář:

Důležité informace, čtěte pozorně:

V případě převodu odběrného místa na nového zákazníka bez přerušení dodávky elektřiny musíte spolu s žádostí o uzavření nové smlouvy zároveň podat i žádost na ukončení původní smlouvy stávajícího odběratele, a to se shodným datem a stavem elektroměru. Dále je potřeba předložit doklad o vlastnictví nemovitosti.

Ostatní záležitosti

Pro ostatní případy, které se mohou vyskytnout při převodu odběrného místa či stěhování, nám zašlete vyplněný a podepsaný následující formulář:

Kontakt

Adresa pro zaslání vyplněných formulářů

CARBOUNION KOMODITY, s.r.o.
Sídlo: Václavské náměstí 846/1, Praha 1 – Nové Město 110 00
IČO: 28989481
Spisová značka: C 158208 vedená u Městského soudu v Praze

Ceníky CARBOUNION KOMODITY

Všeobecné obchodní podmínky

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů pro splnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy, které jsou ve shodě s novým nařízením EU GDPR