Společnost CB GRID s.r.o., je mladá, dynamicky se rozvíjející společnost, která svou činnost zahájila v roce 2019. Naší specializací jsou činnosti zajišťující provoz, údržbu, opravy a uvádění do provozu kritické infrastruktury – vedení a rozvoden velmi vysokého a zvlášť vysokého napětí na území celé České republiky.

Při naší práci dbáme na důsledné dodržování všech požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a našim zaměstnancům k tomu vytváříme odpovídající podmínky.

Zakládáme si především na vysokých standardech a kvalitě poskytovaných služeb, precizních technologických postupech prováděných prací se zaměřením na plnění termínů a harmonogramů staveb a na plnění požadavků zákazníka. Naším nástrojem k dosahování cílů je také uplatňování otevřené a jednoznačné komunikace mezi všemi subjekty, které se účastní procesu výstavby.

Jedním z mnoha předpokladů našeho úspěchu, jsou také kvalifikovaní, informovaní, motivovaní a spokojení zaměstnanci, kteří ve svém pracovním úsilí projevují sounáležitost se svým zaměstnavatelem, a tím dosahují stanovených cílů.

Společnost CB GRID s.r.o. již realizovala řadu významných elektromontážních zakázek k plné spokojenosti svých významných zákazníků ČEPS, a.s., ČEZ, a.s., a EG.D, a.s.

Disponujeme týmem specialistů s mnohaletou praxí v energetice, kteří své zkušenosti a profesní erudici uplatňují v každodenní praxi při pracích na přenosové i distribuční elektrizační soustavě.

Společnost je plně připravena na přicházející kompletní elektronizaci procesu výstavby a při práci používáme soudobé nejnovější metody a technologické postupy, jako je například tažení vodičů drony v případě zvýšených nároků na bezpečnost a efektivitu práce.

Jsme hrdým členem skupiny CARBOUNION.

We switch your GRID ON.

Zakládáme si především na vysokých standardech poskytovaných služeb, technologické kvalitě prací, plnění termínů, dodržování všech požadavků bezpečnosti práce a dobré komunikaci mezi všemi subjekty, které se účastní procesu výstavby.
Ing. Petr Veselka, jednatel

Kontaktní údaje

Obchodní firma: CB GRID s.r.o.
Sídlo: Holečkova 103/31, 150 00 Praha 5
Identifikační číslo: 267 02 916
Spisová značka: C 88419 vedená u Městského soudu v Praze
Datová schránka: vggrvvd

Kontakt: 
e-mail: 
info@cbgrid.cz
Tel: +420 702 251 896