Vedení V471/472

Je zařízení určené pro přenos elektrické energie a je součástí přenosové soustavy na napěťové hladině 400 kV v majetku společnosti ČEPS a.s.

Toto vedení slouží k vyvedení výkonu tepelné elektrárny Chvaletice do rozvodny Týnec.
Vlastník přenosové soustavy se rozhodl pro jeho modernizaci, a to s ohledem na jeho technický stav z důvodu zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti dodávky elektrické energie.

Během modernizace došlo na vedení v celé trase k výměně starých fázových vodičů za nové, společně s izolátorovými řetězci a armaturami. Dále došlo k výměně zemnících lan a optického kabelu za nová kombinovaná zemnící lana pro zajištění spolehlivé komunikační trasy.

V neposlední řadě došlo také k opravám ocelové konstrukce stožárů, výměnou nových prvku za dožité, popřípadě zesílení konstrukce pro zvýšení statické odolnosti stožárů.

Na opravu bylo použito:

179,8 km

Fázového vodiče

18,8 km

Kombinovaného zemnícího lana

1 512 ks

Izolátorů

Hodonín V424

DOPLNENIE INFO - TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT