Humatex, a.s.

Ke skupině se připojila v roce 2008, kdy Carbounion Bohemia,spol. s r. o. převzala 100 % akcií. Společnost se zabývá těžbou a fyzikální i chemickou úpravou oxyhumolitu. Převážná část produkce je určena pro export.

Oxyhumolit

Oxyhumolit, lidově nazývaný kapucín, je výchozí surovinou pro výrobu sodných a draselných solí huminových a fulvonových kyselin. Je obvykle situován pod nízkým propustným nadložím na výchozech hnědouhelné sloje.

Jde o produkty hnědého uhlí s výjimečnými vlastnostmi a širokým uplatněním v zemědělství i průmyslu (sodné a draselné soli huminových a fulvonových kyselin pod názvy Dralig a Ořechové mořidlo). 

Produkty:

  • Dralig
  • Ořechové mořidlo (Humitan)
  • Foftehum L/K

Výsledky výzkumu vlastností huminových a fulvonových kyselin a jejich vlivu na vývoj a růst plodin, jak v rostlinné výrobě, ale i v ovocnářství a pěstování lesních dřevin, pěstování vinné révy a chmele, prokázaly vysokou účinnost našich produktů.

Huminové látky při současném působení na mikroorganismy jsou využívány nejen jako aktivátor půdy, ale i jako přísada do krmiva pro zvířata, odnímače vlhkosti, povrchově aktivní látky, suroviny pro povrchovou úpravu materiálů za účelem zvýšení jejich elektrické vodivosti či fungicidní aktivity, k výrobě sorbentů plynů a iontoměničů, přísad a prekurzorů do kosmetických krémů, v biotechnologiích, v medicíně, farmakologické a toxikologické vlastnosti HA jsou využívány ve veterinární medicíně.

Kontakt

Humatex, a.s.

Sídlo: Důlní 199, 418 01 Bílina
IČO: 25458442
Spisová značka: B 1454 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Kontakt
Ředitel společnosti: +420 417 805 501
Finanční ředitel společnosti: +420 417 805 504
Mistr výroby: +420 417 805 539
Referent odbytu: +420 417 805 502

http://www.humatex.cz/