Kde Carbounion pomáha

Nikdy nepřestaneme věřit činům, které mají smysl. Dodávat energii pro nás znamená více, než jen zásobovat české domácnosti elektřinou a plynem. Chceme také dodávat energii do života. Dlouhodobě proto podporujeme organizace, které přináší lidem zdraví a kulturu.

Carbounion pro dlouhý život: podporujeme Společnost pro gastrointestinální onkologii

Společnost pro gastrointestinální onkologii z.s. (SGO) patří mezi zdravotnické organizace, které si naši velkou pozornost zaslouží. Jejím cílem je vzdělávat českou společnost o rakovině tlustého střeva s důrazem na léčbu a především prevenci. Nádor je totiž při včasném odhalení možné úplně vyléčit a ochránit tak zdraví i život pacienta a aktivním zapojením do osvěty také jeho nejbližších.

V čele SGO stojí respektovaní odborníci onkologie, gastroenterologie a příbuzných oborů. Organizaci v minulosti podpořily významné české osobnosti, mj. třeba Václav a Dagmar Havlovi nebo Ivana Chýlková. Pro Carbounion je proto velkou ctí se zařadit vedle takových velkých jmen.

Nové varhany pro kostel sv. Prokopa v Chyškách

Dar pro Řísmkokatolickú farnost Chyšky byl určený na stavbu nových varhan pro kostel sv. prokopa v Chyškách. Varhany pro kostel svatého Prokopa v Chyškách postavil italský mistr Giovanni Pradella. Nástroj má 958 píšťal (symbolizující přibližný počet obyvatel farnosti), 2 manuály a pedál, 14 rejstříků. Varhany nemají přinos jenom pro farnost, ale i pro celou Českou republiku, tyto varhany budou novým zvukem v české kulturní oblasti. Žádný takový nástroj od Alp nahoru v Evropě není.

Nadační fond IBD-COMFORT

Nadačním fondem, který vznikl za účelem:

  • podpory aktivit zaměřených na výchovu a vzdělávání lékařů a zdravotních sester v diagnostice a léčbě zánětlivých a nádorových onemocnění trávicího traktu,
  • podpory klinického výzkumu, epidemiologických šetření a stanovení nových léčebných postupů u idiopatických střevních zánětů,
  • podpory vzdělávacích aktivit zaměřených na pacienty trpící střevními záněty se zřetelem na výživu, zdravý životní styl a zvýšení informovanosti o průběhu choroby a výsledcích podávané léčby.

Domov sv. Karla Boromejského

Domov sv. Karla Boromejského je církevní zařízení, ve kterém se spojují čtyři světy a vytvářejí tak zcela ojedinělý projekt. Jsou to řeholnice Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, věkem pokročilí a nemocní lidé, odsouzené ženy a civilní zaměstnanci. Tyto čtyři světy se setkávají v prostorách Domova, aby spoluvytvářely prostředí vzájemné služby a spolupráce.

Posláním Domova je péče o věkem pokročilé a nemocné lidi.

Náš dar byl použit k zajištění činnosti Domova i přilehlé zahrady, jeho provozu a k zabezepčení dopravy, rekonstrukce a vybavení Domova odpovídajícím technicko-zdravotnickým zařízením a dopravy, zejména pro imobilní pacienty.