Vážení odběratelé,

jistě i Vy sledujete s jistou nervozitou současnou situaci na energetickém trhu, která se od druhého pololetí roku 2021 začala zásadně měnit. Z tohoto důvodu se společnost CARBOUNION BOHEMIA,spol. s r.o., IČO: 256 92 917, se sídlem Václavské náměstí 846/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 61715 (dále je „CARBOUNION BOHEMIA“) po pečlivém zvážení rozhodla dále nerozvíjet aktivity v oblasti dodávek energií konečným odběratelům a přijala záměr tento trh opustit s cílem minimalizace dalších ztrát.

Nepředkládáme tedy již nabídky na dodávky energií novým, ani stávajícím odběratelům a snažíme se dokončit již uzavřené smlouvy v souladu se smluvními podmínkami.

Stávajícím odběratelům, připojeným k síti NN nabízíme přechod k novému dodavateli, společnosti Veolia Komodity ČR, s.r.o., IČO: 258 46 159, se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C 21431 (dále je „Veolia Komodity“), která působí na našem trhu již od roku 1999 a je součástí jedné z největších energetických skupin v České republice - Veolia Česká republika. Nabídka je na převzetí stávající smlouvy v plném rozsahu a za stávajících (nezměněných) podmínek.

Touto nabídkou se snažíme usnadnit našim stávajícím odběratelům  hledání nového dodavatele, až Carbounion Bohemia s dodávkou skončí. Proto jsme přesvědčeni, že předkládaná nabídka je pro odběratele výhodná.

Odběratelé nejsou povinni naši nabídku přijmout.