Jak změnit dodavatele

Změna dodavatele energií krok za krokem

Účty za energie patří mezi nejvyšší výdaje každé domácnosti či firmy. Pokud je chcete snížit, nemusíte na to jít omezováním spotřeby. Mnohem jednodušším řešením je přejít k levnějšímu dodavateli.

Není to vůbec složité a čas, který tomu věnujete, se vám vrátí v podobě značných finančních úspor. Celá změna je pouze administrativního charakteru. Nemusíte se obávat přerušení dodávek nebo jakýchkoliv zásahů do měřáků.

Krok 1: Ukončení stávající smlouvy

Jestliže už jste si vybrali nového dodavatele, je nutné rozloučit se s tím stávajícím. Konkrétní informace o podmínkách výpovědi najdete ve smlouvě, kterou s ním máte uzavřenou.

Vyplněnou a podepsanou výpověď zašlete doporučeně na adresu sídla dodavatele, nebo ji předejte osobně na jeho pobočce.

Smlouva na dobu neurčitou – výpovědní lhůta je zpravidla 3 měsíce, u některých společností i kratší.

Smlouva na dobu určitou – předčasné ukončení není většinou možné bez sankcí, proto je lepší počkat, až smlouva doběhne. Někteří dodavatelé však přesto požadují zaslání písemné výpovědi. Dejte si tak pozor na termíny, aby nedošlo k automatickému prodloužení na stejně dlouhé období.

Když zdraží, můžete odejít ihned

Zvláštním případem je situace, kdy váš dodavatel zvýší ceny nebo změní všeobecné obchodní podmínky. Podle novely energetického zákona pak můžete odejít v podstatě okamžitě a bez jakýchkoliv sankčních poplatků. Výpovědní lhůta je pouze 1 měsíc.

Krok 2: Uzavření nové smlouvy

Zde není potřeba nic vysvětlovat. S novým dodavatelem uzavřete Smlouvu o sdružených službách dodávky. Pokud si chcete ušetřit práci, můžete mu dát plnou moc a on se o vše postará za vás, což je velmi pohodlné. Plná moc je určena výhradně k účelům převodu odběrného místa, netřeba se tedy obávat jakéhokoli zneužití.

Krok 3: Začátek odběru energií od nového dodavatele

Jakmile doběhne platnost staré smlouvy, začnete odebírat energii od nového dodavatele. Od toho předchozího ještě obdržíte závěrečné vyúčtování na základě odečtu elektroměru či plynoměru. Stav měřidla můžete nahlásit ke dni provedení změny dodavatele. Pokud tak neučiníte, provede provozovatel distribuční soustavy odhad. Dejte si ale pozor, na případné reklamace odhadu nemusí brát zřetel. Uhrazením ukončíte veškeré své závazky vůči němu. Další faktury vám již budou chodit od nově zvoleného dodavatele.