Holding CARBOUNION

Mateřskou společností skupiny je CARBOUNION BOHEMIA,spol. s r.o. Na podzim roku 1998 ji založil Ing. Petr Paukner, který tak zúročil své téměř 20leté zkušenosti v zahraničním obchodu s energetickými komoditami. Společnost se zpočátku zabývala pevnými palivy a poradenstvím v energetice.

Od uhlí k elektrické energii, přepravě, zemnímu plynu a elektromontážním činnostem

Hlavní činností byl vývoz hnědého uhlí významných společností Severočeské doly, a. s., Mostecká uhelná, a. s. a Sokolovská uhelná, a. s. V roce 1999 začala firma Carbounion obchodovat také s černým uhlím, které dovážela z Ruska. Zároveň se stala lokálním zástupcem společnosti BHP pro dovoz australského koksovatelného uhlí do střední Evropy.

Do trhu s elektřinou se Carbounion zapojila v roce 2001. Nejprve se soustředila na tuzemskou oblast, posléze své aktivity úspěšně rozvinula i v zahraničí.

V současnosti jedna z nejvýznamnějších firem ve svém oboru

Společnost obchoduje s hnědým uhlím nejen v České republice a na Slovensku, ale také v Německu, Rakousku, Maďarsku, Slovinsku, Chorvatsku a Polsku. Druhým nejdůležitějším pilířem činnosti Carbounion je dále obchod s elektrickou energií. I v této oblasti se zařadila mezi nejvýraznější hráče na českém a slovenském trhu.

V roce 2009 byla založena firma CARBOSPED, která se zabývá spediční a přepravní činností a navázala na již fungující obchody s uhlím.

V roce 2010 do holdingu vstoupila po úspěšné akvizici firma Emeran 1860, s. r. o., která spoustu tuzemských tepláren a průmyslových odběratelů zásobuje uhlím.

Od roku 2011 rozšířil holding svoje obchodní komodity i o obchod se zemním plynem a začal podnikat i v oblasti dodávek elektřiny a plynu koncovým odběratelům v České republice.

V roce 2014 vstoupil holding do oblasti elektromontážních prací v energetice, když vznikla firma Union Grid, kde má holding podíl 66%. Zbývajících 34% vlastní E.ON Česká republika.

Partnerství se špičkami oboru

Obchodními partnery společnosti je celá řada velkých a úspěšných firem.

  • ČEZ, a. s.
  • E.ON Energie, a.s.
  • E.ON Distribuce, a.s.

  • Severočeské doly a.s.
  • Slovenské elektrárne, a. s.
  • Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.
  • ČEPS, a.s.
  • Pražská energetika, a. s.

a další významní partneři z České republiky, Slovenskej republiky, Maďarska a Slovinska.