Využívejte energii z přírody pomocí tepelného čerpadla a ušetřete

Využívejte energii z přírody pomocí tepelného čerpadla a ušetřete

Náklady na vytápění a ohřev vody jsou jedny z nejvyšších výdajů každé domácnosti. Existuje celá řada způsobů, jak je snížit. Jeden z nich představuje tepelné čerpadlo, které dokáže získat všudypřítomnou a neustále se obnovující tepelnou energii ze země, vody nebo vzduchu. Přináší tak možnost bydlet úsporněji z finančního i ekologického hlediska.

Jak funguje tepelné čerpadlo

Čerpadlo tedy dovoluje topit nebo připravovat teplou vodu velmi levně, protože využívá energii, která je k dispozici zdarma všude kolem. Toho dosahuje fungováním na podobném principu jako běžná chladnička, která odebírá teplo ze svého vnitřku a vypouští ho ven. U čerpadla je tomu naopak. Odebírá energii z okolního prostředí a převádí ji na teplo putující do budovy.

Skládá se ze čtyř základních částí umístěných v domě nebo v exteriéru – výparník, kompresor, kondenzátor a expanzní ventil. Hlavním hnacím zařízením je kompresor, k jehož pohonu slouží elektromotor. Zjednodušeně celý proces probíhá následovně:

 1. Čerpadlo získá teplo z vnějšího prostředí a předá ho chladivu, které jako kapalina koluje v systému.
 2. Chladivo se dostane na výparník a dojde k jeho odpaření a nasátí do kompresoru.
 3. Kompresor plynné chladivo následně stlačí, aby stoupla jeho teplota.
 4. Vzniklé teplo je pomocí kondenzátoru předáno ohřívané vodě a ochlazené chladivo putuje přes expanzní ventil zpátky k výparníku, kde rozdílem teplot opět vezme energii z okolí. Celý cyklus se neustále opakuje.
Obrázek: princip fungování tepelného čerpadla: 1. kondenzátor, 2. expanzní ventil, 3. výparník, 4. kompresor

Všestranné využití – od topení až k bazénům

I když jsou tepelná čerpadla spojována hlavně s vytápěním a ohřevem vody, v současné době se pole jejich působnosti neustále rozšiřuje. Sloužit proto mohou také:

 • jako zdroj tepla pro vzduchotechniku,
 • k provozu sezónních nebo celoročních bazénů, u kterých je potřeba upravovat teplotu vody,
 • klimatizace a chlazení.

Typy tepelných čerpadel

Čerpadla rozlišujeme podle toho, odkud odebírají teplo a kam ho následně předávají. O vhodnosti použití konkrétního druhu rozhoduje nejen charakter domu, ale i rozloha pozemku, povaha jeho podloží a místní podmínky.

Čerpadla využívající teplo ze vzduchu

 • Vzduch – voda: teplem ohřívá vodu v systému nebo zásobníku
 • Vzduch – vzduch: teplem přímo ohřívá vzduch uvnitř domu
 • Větrací vzduch – voda: získává teplo z odpadního vzduchu, který je odváděn z domu, teplem ohřívá čerstvý vzduch přicházející zvenku nebo vodu

Čerpadla využívající teplo ze země

 • Země – voda (plocha): získává teplo z pozemku u domu prostřednictvím pod povrchem uložených hadic s nemrznoucí směsí, která dále vede teplo do čerpadla
 • Země – voda (vrt): získává teplo z hlubokého vrtu, ve kterém je umístěna nádoba s nemrznoucí směsí, která dále vede teplo do čerpadla

Čerpadla využívající teplo z vody

 • Voda – voda (studna): získává teplo ze spodní vody, která je čerpána do výměníku a po ochlazení vrácena zpět
 • Země/voda – voda (vodní plocha): získává teplo z větší vodní plochy (např. rybníka, řeky), ve které jsou uloženy nádoby s nemrznoucí směsí, která dále vede teplo do čerpadla

Chcete žít ještě úsporněji? Spočítejte si v naší kalkulačce, kolik byste mohli ušetřit za energie změnou dodavatele!